Dansk (English below)

Medlemskab af Loyalty Club Northern Baits.


Varighed
Så længe medlemskabet ikke annulleres, debiteres det på dit betalingskort en gang hver måned. Betaling forfalder på forhånd. Du kan når som helst opsige dit abonnement ved at logge ind på din konto og stoppe medlemskabet eller kontakte os pr. Telefon eller e-mail, dog senest 8 dage før den næste fornyelsesdato.

Kvittering

Efter registrering og for hver debitering leveres en kvittering pr. E-mail til din e-mail

Betalingskort udløber

Hvis du behov for at ændre dine betalingskort oplysning f.eks. i forbindelse med et skift af betalingskort, kan du sende en mail til info@northernbaits.dk
Så sender vi et link, så du kan ændre dit betalingskort.
Hvis dit betalingskort udløber modtager du automatisk en mail med et link, hvor du kan tilmelde et nyt betalingskort.

BEHANDLING AF PERSONOPLYSNINGER

Ved tegning af dette abonnement giver du samtykke til, at vi opbevarer dine persondata:
  Navn
  Adresse
  Email
  Telefonnummer
  Betalingskort oplysninger
 Disse data benyttes til at håndtere dit abonnement samt sende dig informationer omkring arrangementer og informationer knyttet til abonnement . Disse data håndteres af Northernbaits.dk og af Reepay A/S. Databehandler er Reepay A/S og opbevares sikkert hos Reepay A/S. Du kan få udleveret dine data ved at sende en mail til info@northernbaits.dk. Ønsker du at få slettet dine oplysning kan dette ske ved opsigelses af abonnementet.

Information om betalingskort

Når du tilmelder dig dette abonnement, autoriserer du os til at gemme alle nødvendige betalingskortoplysninger til automatisk debitering af dit betalingskort på vores betalingsgateway, Reepay. Disse oplysninger slettes, når abonnementet udløber.

Pris

Prisen per måned er 6,95€ (ca. 52kr) om måneden. Prisen er afhængig af euro kursen.
Alle priser inkluderer 25% dansk moms, medmindre andet er angivet.

Levering

Når registrering er bekræftet, kan de købte tjenester bruges, og produktet kan derfor betragtes som leveret.

Refusion

Når et abonnement er startet, refunderes det ikke.

Klage

Enhver form for klage skal rettes direkte til info@northernbaits.dk
For spørgsmål om dit køb, kontakt info@northernbaits.dk


ENGLISH TERMS:

Membership of Loyalty Club Northern Baits.


Duration

As long as membership is not cancelled, it will be charged on your payment card one time every month. Payment is due in advance. You can terminate your subscription at any time by logging in to your account and stop membership or contacting us per phone or email, but no later than 8 days before the next renewal date.

Receipt

After registration, and for each charge, a receipt will be delivered per email to your email

Payment Card Expire

If your payment card expires, you will receive e-mail with a link for renewing card information.

Payment Card Information

When you sign up for this subscription, you authorize us to store all necessary payment card information for the automatic debit of your debit card at our payment gateway, Reepay. This information will be deleted when the subscription expires.

Price

All prices include 25% Danish VAT unless otherwise stated.

Delivery

Once registration has been confirmed, the purchased services can be used, and the product can therefore be considered as delivered.

Refunding

Once a subscription is started it is not refundable.

Complaint

Any form of complaint must be directed directly to info@northernbaits.dk
For questions about your purchase, contact info@northernbaits.dk